Symbool een zwarte & witte duif loslaten.

Wat ook erg mooi is het om zowel een zwarte als een witte duif los te laten bij een speciale gelegenheid.

Sinds 2019 zijn we in het gelukkige bezit van een aantal roet zwarte duiven.  Zwarte duiven zijn uniek en komen van nature weinig voor.Zwart en wit zijn twee tegenovergestelde kleuren. Net zoals magneten de plus en de min elkaar aantrekken.

Yin en Yang: Yin en yang zijn Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid symboliseert en yang mannelijkheid.

Vooral de wederzijdse beïnvloeding en afhankelijkheid staan centraal. Yin is altijd een deel van Yang, voor Yang geldt het zelfde, de stippen in het symbool benadrukken dat. De twee samen zorgen voor harmonie en evenwicht.

Als symbool voor eenheid en gebondenheid laat men twee duiven los een witte en een zwarte duif.
De witte en zwarte duif vliegen samen weg in een richting….