De Uitvaartduif is een prachtig symbool dat tijdens uitvaarten, crematies of asverstrooiingen wordt gebruikt. Het loslaten van een witte duif biedt troost, afleiding en helpt bij de verwerking van het verlies. In het christendom staat de duif vooral symbool voor de Heilige Geest. Bovendien is het een gedenkwaardige aanvulling en zeker net zo mooi als bloemen. Het loslaten van een witte duif tijdens een uitvaart voegt extra cachet toe aan het afscheid van een overleden dierbare. De witte duif vliegt symbolisch naar een prachtige plek in het hiernamaals, waar de ziel naartoe gaat. “De ziel die naar de Hemel vliegt”.
Dit heeft een diepe betekenis en wordt vaak geassocieerd met verzoening tussen God en mensen, evenals nieuw leven na de dood.
De duif draagt verschillende symbolen met zich mee. Naast vrede wordt de duif in het christelijke geloof ook geassocieerd met de Heilige Geest. Op oude schilderijen staat de duif vaak symbool voor de ziel. Deze combinatie van betekenissen maakt het loslaten van witte duiven tijdens een uitvaart een unieke en betekenisvolle ervaring.

Als u overweegt om witte duiven te gebruiken tijdens een uitvaart, kunt u deze ophalen of discreet laten afleveren op een door u gewenste locatie in een neutrale mand.

Er bestaat ook de mogelijkheid voor een oorkonde, waarin u eventueel een laatste groet kunt brengen aan de overledene. Dit kan een dierbare herinnering zijn aan het afscheid.

In Bijbelse tekst: “Bij de schepping zweefde Gods Geest over de wateren.”

“Na de zondvloed bracht de duif de olijftak als teken van nieuw leven en vrede.”
Dus symbool van verzoening tussen God en mensen en van nieuw leven na de dood.

“De vredesduif “

Er kunnen ook meerdere duiven worden losgelaten (maximaal 7, meer in overleg afhankelijk van afstand).