Een witte duif loslaten tijdens de uitvaart of asverstrooiing geeft troost, afleiding en helpt bij de verwerking. Ook is het een gedenkwaardige aanvulling en zeker net zo mooi als bloemen.

De witte duif het symbool voor de overledene. Een witte duif loslaten tijdens de uitvaart, crematie of asverstrooiing geeft troost, afleiding en helpt bij de verwerking. In het christendom is de duif vooral symbool van de Heilige Geest.

Geef de uitvaart van uw overleden dierbare extra cachet door een witte duif los te laten. “Een eerbetoon aan de overledene”.  De witte duif vliegt naar een prachtige plek in het hiernamaals ” De ziel die naar de Hemel vliegt”.

In Bijbelse tekst: “Bij de schepping zweefde Gods Geest over de wateren.”

“Na de zondvloed bracht de duif de olijftak als teken van nieuw leven en vrede.”
Dus symbool van verzoening tussen God en mensen en van nieuw leven na de dood.

“De vredesduif “

Er kunnen ook meerdere duiven worden losgelaten (maximaal 7, meer in overleg afhankelijk van afstand)

Bij het verhuur bestaat de mogelijkheid voor een oorkonde, dit is een tekst die u kunt voorlezen, waarin u eventueel de laatste groet kunt brengen aan de overledene. Dit is tevens een dierbare herinnering aan het afscheid. 

De duif of duiven kunt u ophalen of worden discreet afgeven op door u gewenste locatie in een neutrale mand.