Kinderuitvaart

Een kind verliezen wordt gezien als één van de meest ingrijpende gebeurtenissen van een ouder. Het voelt onnatuurlijk wanneer een kind eerder komt te overlijden dan een van de ouders.

Wat doet het bij kinderen die de duiven mogen loslaten. Het loslaten van duiven zorgt voor afleiding waardoor de uitvaart minder bedrukkend wordt ervaren. Het beeld van de wegvliegende duiven symboliseert een harmonieuze overgang en dat kan voor kinderen een positieve bijdrage leveren aan de rouwverwerking.

Symbolisch wordt er meestal per levensjaar een duif opgelaten.

Enkele voorbeelden hiervan:

We hebben duiven verzorgd bij een meisje van 13 die was verongelukt. Vlak voordat de kist ter aarde werd gesteld, werden er door de klasgenoten 13 duiven losgelaten vanuit twee grote manden.

Een ander voorbeeld is een kindje van 5, wat door ziekte onverwachts kwam te overlijden. De nabestaanden hebben 5 duiven losgelaten als symbool voor elk jaar dat het kindje op deze aarde heeft geleefd, dit was in opdracht van Jeannet Admiraal die gesprecialisseerd is in het begeleiden van kinderuitvaarten.