In de oorkonde staat een tekst die voorgelezen kan worden voorafgaand aan het loslaten van de duif of duiven. Maar ook kunt u zelf een tekst insturen om te laten printen, zoals een groet aan de overledene. Verder kunnen we de oorkonde personaliseren met de naam van de overledene.

U ziet: zo krijgt het moment van het loslaten van de duiven een nog persoonlijker karakter.